» Jamón a těhotenství

Zdá se, že si v dnešní době nikdo z nás nemůže být úplně jistý tím, že neotěhotní, jak dokazuje první těhotný muž Thomas Beatie. Jelikož je tradičně konzumace jamónu v těhotenství považována za rizikovou kvůli toxoplazmóze, shrnuli jsme pro vás několik nejnovějších vědeckých poznatků týkajících se tohoto problému.

Toxoplazmóza a délka zrání

Jelikož se parazit způsobující toxoplazmózu může vyskytovat v mase, které nebylo tepelně zpracováno při teplotě přesahující 72°C anebo nebylo zmraženo pod teplotu -20°C, tradičně se nedoporučuje konzumace sušených masných výrobků těhotným ženám. Nejnovější rozsáhlá studie Andaluzského technologického centra (TEICA) publikovaná v říjnu roku 2012 však ukázala, že vzhledem k životnímu cyklu parazita, který dokáže přežít mimo svůj přirozený habitát maximálně jeden rok, je jamónu s delším zráním než 17 měsíců 100% doporučován těhotným ženám jako potravina s 0% rizikem. Závěry studie byly uznány Španělskou gynekologickou společností (SEGO), která na jednu stranu vypracovala na základě studie stručný dokument, který má sloužit jako návod pro těhotné ženy a na druhou stranu seznámila s novými doporučeními všechny profesionální členy společnosti. Lze shrnout, že se tak těhotenství zásluhou vědců ze společnosti TEICA stalo ideálním životní fází pro degustaci těch nejkvalitnější a nejvyzrálějších jamónů. Ředitel TEICA Juan Carlos Racero navíc upozorňuje, že studie je vynikající zprávou nejen pro těhotné ženy, ale i pro jejich nejbližší okolí, které ve snaze nedělat svým těhotným bližním chutě, mlsalo jamón potají za zavřenými dveřmi anebo se solidárně po celou dobu těhotenství zdrželo konzumace úplně.

Toxoplazmóza a sůl

Vedle efektu času zrání na toxoplazmózu existují rovněž studie zkoumající možnost přežití parazita ve slaném roztoku. Studie týmu vědců z výzkumného pracoviště v Marylandu ukázala, že parazit není schopen přežít ve slaném roztoku s větší koncentrací než 0.85% (koncentrace v jamónu je 4-5%) déle než 56 dnů. Další studie ukazuje, že syrové maso napuštěné 1.4% roztokem soli zabíjí parazita nejpozději do 8 hodin.